Basisschool Los Hoes in het kort

Hieronder vertel ik jullie in het kort wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij het onderwijs georganiseerd hebben. Ik vertrouw erop dat dit al een goed beeld geeft van onze geweldige school. Aanvullende informatie kunnen jullie elders op deze website vinden o.a. door de ingevoegde linken. Jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek met mij en een rondleiding.  Met een vriendelijke groet, Martine Keemers

Op Basisschool Los Hoes stellen wij het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn. Wie is dit kind en welke onderwijsbehoeften heeft dit kind, op deze school, in deze klas, met deze mentor en met deze ouders? Wij proberen het onderwijs zo vorm te geven dat het tegemoet komt aan deze behoeften, zonder dat het individueel onderwijs wordt. We streven er naar dat het onderwijs betekenisvol is voor het kind, maar ook zinvol.

Ons onderwijsconcept is: “Kiezen, delen, maken’. Bij de ontwikkeling van onze school hebben we nagedacht over welke vaardigheden belangrijk zijn om als kind in de huidige tijd een goede plek te kunnen krijgen in de maatschappij. Ook werken wij gericht met kinderen aan hun persoonlijk leiderschap aan de hand van The Leader in Me.

De algemene namen voor de lokalen zijn paleizen. De vaste leerkracht noemen wij een mentor. Op grond van deze uitgangspunten en het onderwijsconcept hebben wij de kinderen ingedeeld per bouw. De onderbouw (kinderen uit de groepen 1 en 2), de middenbouw (kinderen uit de groepen 3, 4 en 5) en bovenbouw (kinderen uit de groepen 6, 7 en 8). Per bouw zitten kinderen in hun eigen mentorgroep met een vaste leerkracht. In de OB zijn de groepen heterogeen (1/2), in de MB en BB homogeen.

Elk kind start en eindigt de ochtend en de middag in deze mentorgroep. De dag begint en eindigt met het geven van een hand in de mentorgroep (kind-mentor). Iedere dag is hetzelfde opgebouwd volgens een vaste tijdstructuur per bouw. Naast dat kinderen les krijgen van hun eigen mentor, krijgen zij ook les van andere leerkrachten uit de bouw. Hierbij wordt dan groepsdoorbrekend wordt gewerkt, met name bij Kansrijke Taal en wereldoriëntatie. In de deelkring in de eigen mentorgroep, vertellen de kinderen aan elkaar  wat zij deze dag hebben geleerd en gemaakt. Ook wordt gestimuleerd feedback te geven aan elkaar.