Op basisschool Los Hoes werken verschillende medewerkers. Niet alle medewerkers hebben dezelfde rol. Hierbij willen wij jullie informeren over de rol van de directeur, de mentor, de vakspecialist, de intern begeleider (IB-er) en stagiaires. Als je klikt op de onderstaande links, kun je lezen welke rol zij innemen. Bij het beschrijven van deze rollen hebben wij nagedacht over wat van belang is voor ouders om te weten.

rolbeschrijving directeur

rolbeschrijving mentor

rolbeschrijving vakspecialist

rolbeschrijving intern begeleider

rolbeschrijving stagiaires