Het organogram van de school ziet er als volgt uit:

Kinderraad →          Directeur         ← MR

Kernteam

Leerkrachten en Onderwijsondersteunend personeel

Stagiaires

Het kernteam wordt gevormd door de bouwcoördinatoren die elk een bouw aansturen, de intern begeleiders en de directeur. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor de school, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. De directeur is eindverantwoordelijk.