Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Oudervereniging

 

logo OR

 

De oudervereniging organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, een Paasactiviteit en het schoolreisje. Verder ondersteunt zij leerkrachten in praktische zin bij activiteiten, zoals kamp groep 8, sleep-inn groep 7 en sporttoernooien. De Ouderraad (OR) is het bestuur van de vereniging en is als volgt samengesteld:

 • Onno Brouwer (voorzitter)
 • Jan Jaap Zijlman (penningmeester)
 • Karin Koenderink (secretaris)
 • Nienke van Velzen
 • Gijs Brefeld
 • Karin Koenderink
 • Mirte Lambeck
 • Jan Jaap Zijlman
 • Dion Schuller
 • Merlin Brummelhuis
 • Mayke Langelaar
 • Ruud Hofmeijer
 • Rianne van Ekeren
 • Noortje IJpelaar
 • Marjon Hamoen
 • Susan Scholten

Ouders van wie de kinderen op school komen, worden automatisch lid van de oudervereniging. Bij dit lidmaatschap hoort een contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de leden in de ledenvergadering in oktober vastgesteld. Met de contributie worden de activiteiten bekostigd die voor de kinderen georganiseerd worden. Het lidmaatschap en de daarbij horende contributie is vrijwillig. Daarnaast organiseert de OR ook acties om extra geld in te zamelen, zoals een kledinginzamelingsactie, inzameling lege cartridges en lege batterijen, speelgoedbeurs en af en toe een sponsoractie.  De Ouderraad is te bereiken via het e-mailadres: .

 

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail