logo OR

 

De oudervereniging organiseert in de loop van het schooljaar verschillende activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, een Paasactiviteit en het schoolreisje. Verder ondersteunt zij leerkrachten in praktische zin bij activiteiten, zoals kamp groep 8, sleep-inn groep 7 en sporttoernooien. De Ouderraad (OR) is het bestuur van de vereniging en is als volgt samengesteld:

 • Onno Brouwer (voorzitter)
 • Jan Jaap Zijlman (penningmeester)
 • Mirte Lambeck (secretaris)
 • Nienke van Velzen
 • Gijs Brefeld
 • Jan Jaap Zijlman
 • Dion Schuller
 • Merlin Brummelhuis
 • Mayke Langelaar
 • Ruud Hofmeijer
 • Rianne van Ekeren
 • Noortje IJpelaar
 • Marjon Hamoen
 • Susan Scholten
 • Henriëtte Wieskamp

Ouders van wie de kinderen op school komen, worden automatisch lid van de oudervereniging. Bij dit lidmaatschap hoort een contributie. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de leden in de ledenvergadering in oktober vastgesteld. Met de contributie worden de activiteiten bekostigd die voor de kinderen georganiseerd worden. Het lidmaatschap en de daarbij horende contributie is vrijwillig. Daarnaast organiseert de OR ook acties om extra geld in te zamelen, zoals een kledinginzamelingsactie, inzameling lege cartridges en lege batterijen en af en toe een sponsoractie.  De Ouderraad is te bereiken via het e-mailadres: or@bs-loshoes.nl.