De schoolgids van de school bestaat uit twee gedeeltes.
Het eerste gedeelte staat op deze website, onder het item: ‘de school/de schoolinformatie op alfabet’. Hierbij gaat het vooral om onderwijsinhoudelijke zaken.

Het tweede gedeelte staat in de schoolinformatiegids. Hierbij gaat het vooral om veel praktische informatie, zoals adressen, roosters, afspraken etc.
Deze is hier te vinden: Schoolinformatiegids Los Hoes 2022-2023

Elk schooljaar werken wij aan het verbeteren van ons onderwijs.
In de evaluatie van het jaarplan kunnen jullie lezen wat we vorig schooljaar bereikt hebben. Deze is evaluatie vind je als bijlage bij de schoolinformatiegids.