Aannamebeleid Basisschool Los Hoes

Basisschool Los Hoes staat open voor alle kinderen uit alle leeftijdsgroepen. Bij het aannemen van leerlingen vinden wij het belangrijk dat ouders bewust kiezen voor het pedagogisch en didactisch concept van onze school, zich bewust zijn van hun keuze en de consequenties die deze keuze met zich meebrengt.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Op elk gewenst moment ben je als ouders welkom om informatie te vragen over de school en het onderwijsconcept. Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met Ellen van Bindsbergen, directrice van de school. Dit kan telefonisch (053-5743822) of per mail (directie@bs-loshoes.nl). Je bent van harte welkom voor een gesprek en rondleiding door de school.

Aanmelden van leerlingen die voor het eerst naar een basisschool gaan

De basisschool wil graag vroegtijdig geïnformeerd worden over het aantal kinderen dat zij in het komende schooljaar kan verwachten. Met deze gegevens kan de school haar beleid voor de toekomst ontwikkelen. De financiering van het basisonderwijs is afhankelijk van het aantal leerlingen. Mocht een school bijvoorbeeld veel c.q. weinig aanmeldingen krijgen, zal dit direct van invloed zijn op het toekomstig beleid van de school. Te denken valt hierbij aan de groepsgrootte, personeelsbeleid en ruimte in de school. Daarom worden ouders van kinderen die tussen 1 oktober van het betreffende jaar  en 1 oktober daarop volgend 4 jaar oud worden eind januari door de gemeente aangeschreven. Om het één en ander te stroomlijnen wordt in de gemeente Haaksbergen gevraagd je kind aan te melden vóór 1 april.

Een maand na aanmeldingsdatum krijgen de ouders bericht of hun zoon/dochter is toegelaten.

Aanmelden van leerlingen die al op een basisschool zitten in Haaksbergen

Als ouders op zoek zijn naar een andere basisschool (bv. door verhuizing) voor hun zoon of dochter kunnen ze contact opnemen met de school. Als het hierbij gaat om wisselen van een basisschool binnen Haaksbergen, dan geldt hiervoor de zgn. bao-bao regeling. In deze regeling is afgesproken hoe de Haaksbergse basisscholen omgaan met deze eventuele wisseling. ( 2018-05-29 BaO-BaO verwijzingen def). Door de groepsgrootte, groepssamenstellingen of onderwijsbehoefte is het niet altijd mogelijk dat een kind geplaatst kan worden. Dan kan het zijn dat de invulling van de gevraagde onderwijsbehoefte van een kind onvoldoende op onze school kan worden gewaarborgd of dat de invulling van de onderwijsbehoeften van de kinderen die al op school zitten in de knel komt.

Aanmelden van leerlingen die in verband met een verhuizing naar Haaksbergen in de wijk de Hassinkbrink komen wonen

In principe zijn deze leerlingen van harte welkom. Een gesprek dient als basis om samen te bekijken of basisschool Los Hoes de juiste school is voor het kind.

Aanmelden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen die onderwijsbehoeften hebben die meer specifiek zijn (leren, gedrag, handicap etc.), zijn in principe welkom op onze school. In gesprekken proberen we gezamenlijk met ouders, behandelaars, vorige/huidige school een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijsbehoeften en de specifieke zorg. De vraag is dan of wij dit kind, met deze onderwijsbehoeften, op deze school, met deze leerkrachten en in dit gebouw voldoende perspectief en onderwijsaanbod kunnen bieden. De directeur bepaalt uiteindelijk over de haalbaarheid en toelaatbaarheid.

 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier: Aanmeldformulier PO scholen Haaksbergen