Ons onderwijsconcept is ‘Kiezen, delen maken’.

Bij de ontwikkeling van onze school, hebben we nagedacht over welke vaardigheden belangrijk zijn om als kind in de huidige tijd een goede plek te kunnen krijgen in de maatschappij. Kinderen worden tegenwoordig al heel vroeg gevraagd om keuzes te maken. Wat wil je op je brood? Waar wil je mee spelen? Zullen wij een eindje gaan wandelen? Wat wil je gaan doen? Hoe ouder een kind wordt, hoe complexer de keuzes. Het is daarom van belang dat het kind goed leert om keuzes te maken, de mogelijkheden af te wegen, maar vooral ook leren om te gaan met de consequenties van deze keuze.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen leren delen. Delen wat zij hebben, delen van hun kennis en ervaring, samenwerken, het geven en ontvangen van feedback, het leren omgaan met materialen en ruimtes in en om de school.

En natuurlijk moeten kinderen leren werk te maken, leren werken in schriften en de vaardigheden ontwikkelen om dit zo goed mogelijk te doen.

Samenvattend

Kiezen: om keuzes te kunnen maken, moet je kennis hebben van de wereld, maar vooral ook van jezelf. Belangrijke vaardigheden voor het leren kiezen, zijn vaardigheden om informatie te verwerven.

Delen: hierbij gaat het om het delen van spullen, ruimte en tijd, maar ook om het delen van kennis, ideeën en gevoelens. Delen hoort bij samenleven.

Maken: het maken van dingen is belangrijk om in leven te blijven. Een mens moet een productieve bijdrage leveren in welke vorm dan ook.

Bovenstaande leeressenties zijn uitgewerkt tot 21 leerlijnen, die de door de overheid vastgestelde kerndoelen, ruimschoots dekken. De leerlijnen zijn kindgericht. Hieronder volgt een overzicht.

Leren kiezen

Om te kiezen, moet je één en ander weten over de wereld. Om te leren kiezen, moet je leren informatie te verkrijgen door te:

K1       Observeren

K2       Experimenteren

K3       Praten met mensen

K4       Informatie verwerven uit schriftelijke bronnen

K5       Informatie verwerven uit beelden

K6       Informatie verwerven uit schematische weergaven

K7       Jezelf kennen, onder andere je behoeften.

 

Leren delen

Hier gaat het om het leren delen van spullen, tijd en ruimte.

D1       Eerlijk delen.

D2       Samenwerken en samenspelen

D3       Leven in een sociale context.

Maar het betekent ook het leren delen van ideeën en gevoelens:

D4       Door gesprekken.

D5       Door teksten.

D6       Door beelden.

D7       Kennis van jezelf in verhouding tot anderen.

 

Leren maken

Dit kan zijn het namaken wat al bestaat:

M1      Aan de hand van voorbeelden.

M2      Aan de hand van tekeningen.

M3      Aan de hand van teksten.

Maar het betekent ook zelf maken, creëren:

M4      Door te ontwerpen.

M5      Door te improviseren.

M6      Door aan te sluiten bij producten van anderen.

Om goed te leren maken:

M7      Je eigen competenties kennen.

 

Deze leerlijnen worden twee maal per jaar door de mentor ingevuld en besproken tijdens de ontwikkelingsgesprekken in maart en juni. Door middel van het inkleuren van ‘hokjes’ wordt de ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Middels een web-applicatie met een persoonlijke inlog hebben ouders inzicht in de leerlijnen.  Klik  hier om een fictief voorbeeld te zien van een leerling die al langer op basisschool Los Hoes zit.

Naast de leerlijnen Kiezen, Delen, Maken heeft de school nog leerlijnen op basis van leerstof bij rekenen en lezen en voor de motorische ontwikkeling.

Al deze leerlijnen functioneren als:

  • Uitgangspunten bij het inrichten en ontwerpen van de voorbereide leeromgeving
  • Basis voor interpretatie van de producten van kinderen in het portfolio
  • Basis voor observatie.
  • Basis voor oudergesprekken

Voor meer informatie zie ook: Leerlingenzorg.