Iedere ochtend is ingedeeld in 15 minuten kring in de mentorgroep, 3x 45 minuten Keuzetijd, 45 minuten buitenspelen en 15 minuten een kort en bondig moment in de mentorgroep. Daarna wordt er gegeten en opnieuw buiten gespeeld tot 13.00 uur. Na het buitenspelen is er nog een moment Keuzetijd van 45 minuten, waarna de dag wordt afgesloten in de eigen mentorgroep met een evaluatiekring.

Ieder dagdeel begint en eindigt in de mentorgroep met de eigen mentor. Tijdens keuzetijd zijn de mentor en de samenstelling van de groep wisselend.

Elk kind heeft een eigen locker (kluisje) waarin de jas en (gym)tas bewaard worden. Ook heeft elk kind een eigen lade voor zijn schoolwerk.

Elke ochtend begint hetzelfde. We zingen een liedje en benoemen de dag. Aansluitend horen de kinderen in de kring ’s morgens uit welke activiteiten zij kunnen kiezen. Op uitnodiging van de mentor kiezen zij op een planbord a.d.h.v. hun pasfoto een activiteit voor dit dagdeel. .

Kinderen kiezen zelf wanneer zij gaan eten en drinken. Na overleg met en met toestemming van de juf mogen zij in de huiskamer hun meegebrachte eten en drinken nuttigen. Hierover zijn met de kinderen duidelijke afspraken gemaakt. De leerkrachten die in de aangrenzende paleizen werken, ‘controleren’ de huiskamer.

De kinderen kunnen zelf kiezen uit verschillende activiteiten/paleizen waar zij zelfstandig aan het werk kunnen: atelier, wereldpaleis, speel-o-theek, bouwplaats, theater, speelzaal (gym), lekker-lui-lezen-hoek, bieb, rekenpaleis. Dit zijn dagelijks terugkerende keuzemogelijkheden. Een kind dat vaak kiest voor bijvoorbeeld het atelier of juist voor gym is hier, in principe, vrij in; gebaseerd op onze ervaring dat het zich dan juist optimaal ontwikkelt en vanzelf ook voor andere activiteiten gaat kiezen. Indien nodig zorgt de mentor voor meer sturing bij het kiezen van een kind, bijvoorbeeld als een kind steeds voor dezelfde activiteiten blijft kiezen zonder zich daarin verder te ontwikkelen.

Gym wordt elke dag aangeboden. Kinderen weten dat zij minimaal 1x in de week moeten gymmen. Heb je op donderdag nog niet gegymd dan word je ‘uitgenodigd’ om te gaan gymmen door je mentor.

Regelmatig worden kinderen uitgenodigd voor een ‘aanbod’. Hierbij gaat het onder meer om beginnende geletterdheid (de fase voorafgaande aan het leren lezen) en beginnende gecijferdheid (de fase voorafgaand aan het leren rekenen). Kinderen kunnen dan nog wel kiezen wanneer zij dit willen doen, maar wij verwachten dat ze dit aanbod volgen.

Daarnaast worden er in verschillende paleizen ‘workshops’ aangeboden. Bijvoorbeeld Kansrijke Taal, Engels, Wereldoriëntatie, thematische-, muzikale-, en creatieve workshops. Kinderen zijn hierbij vrij in hun keuze.

In de OB zijn ook mentorgroepsactiviteiten als 2x in de week levensbeschouwing en een kwartiertje taal/rekenoefeningen (Kort & bondig). Hoe ouder kinderen worden, hoe meer van hen wordt verwacht dat ze voor bepaalde activiteiten/paleizen kiezen. Zo gaat bijvoorbeeld ieder kind uit groep 2 minimaal 2x per week naar het rekenpaleis en de bibliotheek. Indien een kind al verder is in zijn/haar ontwikkeling, wordt het aanbod aangepast. Zo kunnen kinderen in de OB al starten met het lees- en rekenonderwijs. Indien kinderen hiermee starten, verwachten wij dat zij op vaste momenten in de betreffende paleizen zijn, om instructie te volgen. Willen kinderen iets anders dan wij van hen verwachten, dan leggen wij uit waarom ze deze activiteit moeten volgen. Er wordt hierbij rekening gehouden met hun ontwikkeling en wat zij (aan)kunnen.

Engels wordt als workshop aangeboden. Op een speelse wijze worden er o.a. liedjes en woorden aangeleerd die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen Kansrijke Taal wordt in workshops aangeboden. Op een creatieve wijze worden kinderen vertrouwd gemaakt met alle aspecten van taal, aan de hand van de methodiek Kansrijke Taal. Ook tijdens leesactivitieten in de bieb worden Kansrijke Taal activiteiten aangeboden.