Het rooster in de bovenbouw ziet er in het algemeen als volgt uit:

8.30 – 8.45 Gretig lezen
8.45 – 10.40 Cursustijd
10.40 – 10.55 Pauze/buiten spelen
11.00-11.45 KT
11.45 – 12.00 Deelkring
12.00 – 12.15 Eten
12.15 – 12.30 Pauze/buiten spelen
12.30 – 13.00 Cursustijd
13.00 – 14.00 WO-tijd

Elke dag begint met ‘Gretig lezen’ in de eigen mentorgroep, waarbij het zelfstandig lezen en leesplezier centraal staat. Aansluitend wordt in de kring de dag besproken en de workshops waaruit kinderen kunnen kiezen.

De dag is verder ingedeeld in Cursustijd, Taaltijd en WO-tijd (Wereldoriëntatietijd). Na de kring blijven alle kinderen in hun eigen mentorgroep en starten zij met Cursustijd, d.w.z. met rekenen, spelling of begrijpend lezen. Ook het vak Engels valt in de bovenbouw onder Cursustijd en is dan voor alle kinderen verplicht. Ze krijgen les van de eigen mentor in hun eigen paleis, volgens een vast rooster. Kinderen hebben hierbij geen vrije keuze. De lesinhoud wordt gegeven aan de hand van een methode en de leerkracht bepaalt wat een kind moet leren en doen. De instructie vindt plaats in kleine groepen binnen de cursusgroep, niet klassikaal. De doelen die hierbij behaald moeten worden, zijn per periode vastgelegd in een groepsplan per vakgebied.

Na de ochtendpauze hebben alle kinderen in de BB Taaltijd: Taalonderwijs aan de hand van de methodiek Kansrijke Taal. Kansrijke taal is een praktijkconcept waarbij competenties en bijbehorende doelen en activiteiten zijn geformuleerd, geordend per taalfunctie, die aansluiten op de kerndoelen van mondeling en schriftelijk taalonderwijs. Elke morgen krijgen de kinderen in hun mentorgroep de mogelijkheid te kiezen uit het aanbod van 6 Kansrijke taal workshops. Elke leerkracht geeft deze dag een workshop die gericht is op een taalaspect uit de Kansrijke Taal methodiek. Omdat kinderen voor dit onderdeel kunnen kiezen, is van te voren niet duidelijk hoe de groep is samengesteld en volgen zij de workshop niet perse bij hun eigen mentor. Kinderen kiezen het passende aanbod voor zichzelf, binnen de kaders van de leerkrachten. Het hele Kansrijke Taal aanbod wordt aangestuurd en gepland door een leerkracht in de bouw.

Tijdens WO-tijd in de BB, dit staat ’s middags op het rooster, staan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur centraal en zijn er meer verplichte activiteiten. We gebruiken hierbij de methode TopOndernemers.   Daarnaast staan er ook nog andere activiteiten op het rooster als topografie, verkeer, levensbeschouwing en gym.