Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF


 

Welkom op onze school!

Basisschool Los Hoes
De andere basisschool van Haaksbergen

Anders omdat de inhoud van het onderwijs op basisschool Los Hoes gebaseerd is op drie leeressenties, die voor jonge mensen belangrijk zijn, om zich nu én later staande te kunnen houden in het dagelijks leven: Kiezen, delen, maken.

Anders omdat de school daartoe een krachtige en inspirerende leeromgeving creëert waarin kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd deze essenties en hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.     The Leader in Me banner

Wij werken hierbij volgens ‘The Leader in Me’. Hierbij leren wij de kinderen levensvaardigheden aan waarbij zij, vanuit persoonlijk leiderschap, zichzelf ontwikkelen.

Anders omdat kinderen binnen de eigen mentorgroep werken, maar ook elke dag met andere kinderen uit hogere of lagere groepen binnen de bouw. (Onderbouw, middenbouw of bovenbouw)

Anders omdat zij in leerpaleizen werken waarin zij instructie en begeleiding op maat krijgen.

Anders omdat wij samen met ouders een educatief partnerschap aangaan.

Anders, maar toch heel gewoon!

Samen met Kinderopvang Humankind vormen wij Kindcentrum Los Hoes.

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail