Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Ouders & school

Basisschool Los Hoes streeft naar een actieve wederzijdse betrokkenheid van de ouders en het team, ook wel partnerschap genoemd. Dit houdt in dat we op basis van gelijkwaardigheid, ieder vanuit eigen deskundigheid en eigen verantwoordelijkheid, met elkaar willen samen werken. We willen elkaar leren kennen en respecteren met als doel dat we samen meer voor het kind kunnen bereiken dan ieder voor zich.

Op de volgende pagina’s kunnen jullie meer lezen over hulpouders op onze school, onze Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad.

 

Open Air 2015 (16)

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail