Het is voor een goed schoolklimaat van belang, dat persoonlijke en vertrouwelijke gegevens ook als zodanig behandeld worden. Alle medewerkers en leerlingen van de school zijn gebonden aan de afspraken die daarover zijn gemaakt en vastgelegd in het Veiligheidsbeleid. Ook van ouders/verzorgers wordt een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens verwacht.

Bij de aanmelding van een leerling op school verlenen ouders middels een formulier wel of geen toestemming tot het maken en publiceren van opnamen en foto’s van hun kind voor schooldoeleinden bv. website en Facebook. Binnen school hebben we met elkaar afgesproken dat er alleen informatie, foto’s en opnames worden geplaatst zonder naam die niet aanstootgevend of compromitterend zijn.

Regelmatig begeleiden ouders/verzorgers van kinderen van school hun kinderen bij activiteiten in en buiten school. We zien dat ouders met hun eigen camera of telefoon opnames van kinderen maken. Hiervoor geldt de afspraak dat deze opnames voor privé gebruik zijn en zij geen van deze foto’s of opnames plaatsen op hun eigen website of Facebookpagina, zonder toestemming van de directie.

De OR maakt in opdracht van school foto’s van verschillende activiteiten. Een selectie van deze foto’s wordt door school op de website geplaatst in fotoboeken. Hierbij geldt ook dat deze zonder naam en niet aanstootgevend of compromitterend zijn.

Indien in de nieuwsbrieven die naar ouders worden gemaild, linken worden geplaatst naar informatie voor ouders, waarin namen van leerlingen en of ouders staan, zullen deze linken op de website uit de nieuwsbrieven worden verwijderd.

Indien hier vragen over zijn, kunnen deze gesteld worden aan de directie van de school.