Het jaarverslag is een goed instrument om naar de direct belanghebbenden (ouders, team, bestuurders, Inspectie) verantwoording af te leggen. In dit jaarverslag van basisschool Los Hoes geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen, wat de resultaten daarvan zijn geweest en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd voor de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2021-2022. Daardoor heeft dit jaarverslag ook een interne functie binnen de beleidsontwikkeling van de school en de Keender organisatie.

Het jaarverslag 2020-2021 bestaat uit 2 delen:
Het jaarverslag van school en het jaarverslag van de MR:

Jaarverslag 2020-2021 BS Los Hoes

MR Jaarverslag MR 2020-2021

Klik op de linken om de stukken te lezen.