Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Nieuwsbrief 9 oktober 2020

In de nieuwsbrief van deze week onder meer informatie over de nieuwe Kinderraad: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 09-10-2020

Oktober familiefilms

Ook in de maand oktober worden in theater en filmhuis De Kappen op woensdagmiddag een aantal films gedraaid. Het reserveren van deze films is vanwege de coronamaatregelen verplicht. In deze flyer lees je welke films in oktober gedraaid worden: Oktober mail familiefilms

Nieuwsbrief 2 oktober 2020

Klik hier voor de nieuwsbrief van deze week: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 02-10-2020

Nieuwsbrief 25 september 2020

De nieuwsbrief van deze week: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 25-09-2020

Aanmeldingen typecursus Gulden Loon

Voor de typecursus van Gulden Loon zijn een aantal van onze leerlingen aangemeld. Wanneer er nog enkele aanmeldingen bijkomen, kan de cursus op onze eigen school worden aangeboden. Voor meer informatie over deze typecursus klik hier: Typecursus Gulden Loon

Nieuwsbrief 18 september 2020

De nieuwsbrief van deze week: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 18-09-2020

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op kinderopvang_BOinK_AJN_030920.pdf

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op school – BOinK_AJN_030920.pdf

Brief aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers,

 

Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden op:

  • zondag 6 juni om 9.30 of 11.30 uur in Pancratiuskerk te Haaksbergen

 

Voorbereiding begint eind november!

We werken met een eigen werkboek ‘Over de drempel’ en beginnen eind november! Kinderen (en ouders) willen we meer bekend maken met de persoon van Jezus en het liturgisch jaar als inspiratiebron voor ons eigen leven. Ouders, kinderen en pastores trekken samen op.  We rekenen op enthousiasme en inzet van eenieder. Scholen kunnen meedoen middels een parallel project, dat geschikt is voor katholieke en niet-katholieke kinderen in groep 4. Meer informatie vindt u op https://www.franciscusparochie.nl/index.php/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-heilige-communie .

 

Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst voor de kinderen

De Startavond voor ouders vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur in de Pancratiuskerk. Van elke deelnemer wordt daar een ouder verwacht. De eerste bijeenkomst voor ouders en kinderen samen vindt plaats op zaterdag 21 november om 15.15 of 16.15 uur in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55. Vanwege de Coronapandemie gaan we werken met kleinere groepen in soms grotere ruimten.

 

Opgave via onze website vóór 19 oktober

U kunt uw kind tot 19 oktober opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website (contact): https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier .

 

Oprichting stuurgroep

Ik zoek drie tot vier ouders die samen met mij zorgen voor een goede organisatie en communicatie, én de taken onder de ouders verdelen. Geeft u daarvoor z.s.m. rechtstreeks bij mij op.

 

Met vriendelijke groet,

pastor Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Instrumentenparade bij Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen

Op zondagmiddag 27 september organiseert Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen een ‘Instrumentenparade’. De muziekdocenten laten deze middag samen met leerlingen in groepjes van zich horen. De parade wordt uitgevoerd in ‘estafettevorm’, zodat het mogelijk is iedereen een goede indruk te geven van het lesaanbod in 20-21. Je bent van harte welkom, maar voor een goede naleving van de RIVM-richtlijnen is aanmelding verplicht. Aanmelden kan door een berichtje te sturen aan info@stichtingmoh.nl . Na aanmelding volgt de aanvullende informatie over het programma. Tijdens de instrumenten parade is het mogelijk je in te schrijven voor één of meerdere gratis proeflessen bij de verschillende muziekdocenten.

Het lesaanbod is gevarieerd, er kan op een breed scala aan muziekinstrumenten les worden genomen. Naast instrumentale lessen is zangles mogelijk en wordt veel aandacht besteed aan het samenspelen, omdat dat leuk en belangrijk is voor de muzikale en complete ontwikkeling. Zo zijn er orkestjes, strijkensembles voor beginners en gevorderden, bandlessen, blokfluitgroepjes en voor de allerkleinsten is er Muziek op schoot.

Meer informatie op de website http://www.stichtingmoh.nl of op Facebook: https://www.facebook.com/events/2786042144951026/

St. Muziekonderwijs Haaksbergen en de gemeente Haaksbergen vinden het belangrijk dat kinderen muziekles kunnen volgen, omdat het leuk is én goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel wil dat alle kinderen mee kunnen doen en betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles. Meedoen= meer kansen! Kijk op: https://www.noaberpoort.nl of https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/

Nieuwsbrief 11 september 2020

In de nieuwsbrief van deze week o.a. informatie over informatiefilmpjes, de Kinderraad en de start van de bouwwerkzaamheden aan de Hassinkborgh: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 11-09-2020

Nieuwsbrief 4 september 2020

In de nieuwsbrief van deze week stelt de LIO-stagiare van de onderbouw zich voor en vind je tips om de leesontwikkeling bij je kind te stimuleren: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 04-09-2020

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail