In de loop der jaren hebben wij een pedagogische huisstijl ontwikkeld. Deze huisstijl is de basis voor al ons handelen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen die in de school werkt en ons bezoekt respect heeft voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Door middel van coachend opvoeden willen wij de kinderen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Wij willen de kinderen coachen zichzelf te laten leiden naar een doel dat binnen de grenzen van de opvoeder ligt. Ofwel: het kind de mogelijkheid bieden het zelf te doen. De dialoog is hierbij een krachtig middel.

Vanuit deze huisstijl hebben wij een aantal afgeleide afspraken gemaakt, waardoor dit zichtbaar wordt in het dagelijks werken met elkaar.

 • De mentoren, kinderen en ouders tutoyeren elkaar.
 • De mentor stelt zich met haar/zijn voornaam aan het kind en de ouders voor (zonder juf/meneer).
 • Het kind kiest hoe hij/zij de mentor aanspreekt.
 • Elke dag wordt de mentorgroep begonnen en afgesloten met elkaar de hand te geven.
 • Het kind wordt toestemming gevraagd voor de inzage in haar/zijn portfolio, m.u.v. de mentoren van de school.
 • De mentoren proberen op gelijke ooghoogte kinderen aan te spreken.
 • De mentoren nemen dingen aan van kinderen.
 • De mentoren geven het kind de tijd om het zelf te doen, te oefenen.
 • De mentoren complimenteren kinderen, elkaar en anderen.
 • De mentoren hebben positieve en hoge verwachtingen van kinderen, elkaar, ouders en anderen. Concreet betekent dit dat wij het kind en elkaar uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in de ontwikkeling, waarbij we steeds rekening houden met de ontwikkeling van dat moment.
 • De mentor spreekt het kind, de collega en de ouder aan op zijn of haar handelen.
 • Uitgangspunt is dat er fouten gemaakt mogen worden om er van te leren.
 • Iedereen heeft herstelrecht bij gemaakte fouten.