De oudervereniging van Basisschool Los Hoes organiseert samen met het team van school verschillende activiteiten voor de kinderen. Zo organiseren wij samen het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, het jaarlijkse schoolreisje, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf. Daarnaast doen we ook ons best om extra inkomsten te verwerven door middel van ReShare (kledinginzameling) en verschillende andere activiteiten die elk jaar weer anders zullen zijn.

De oudervereniging is een vereniging voor en door ouders. De oudervereniging van Basisschool Los Hoes is vanaf begin september 2007 officieel een vereniging. Als ouders zijn jullie automatisch lid van de oudervereniging. Daaraan gekoppeld is een contributie. Deze wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober. Deze ouderbijdrage is op vrijwillige basis.

Voor alle schoolgaande kinderen en kinderen die vóór 31 december 4 jaar worden, vragen we een bijdrage van € 45,00 per kind / per schooljaar. Voor kinderen die vanaf 1 januari 4 jaar worden is de bijdrage vastgesteld op € 27,50 per kind. Van deze bijdrage sparen wij €5 per kind per jaar. Dit brengen wij in mindering als jullie kind in groep 8 op kamp gaat. Hierdoor is de bijdrage die je dan in groep 8 nog moet betalen voor het kamp verminderd met € 40.

Kinderen die instromen in een ander leerjaar dan groep 1 betalen deze € 5 met terugwerkende kracht over de ‘gemiste’ jaren.

Omdat wij als oudervereniging een officiële status hebben kunnen wij automatische afschrijvingen realiseren (dit bespaart ons heel veel extra werk). Ouders van nieuwe leerlingen worden automatisch lid en ontvangen via de mentor de machtingskaart zodra hun kind naar school gaat. Deze kunnen jullie ondertekend bij de mentor weer inleveren. Jullie ontvangen, via de nieuwsbrief van school, tijdig bericht van ons wanneer de automatisch incasso voor het schooljaar gaat plaatsvinden.

Mochten er vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij die graag van je. or@bs-loshoes.nl