In de beginjaren van 2000 heeft de gemeente in overleg met de toenmalige schoolbesturen van het Katholiek onderwijs (Skota) en het Openbaar onderwijs (BBGH) besloten dat er in de wijk de Hassinkbrink 1 een basisschool gebouwd zou worden. In eerste instantie was hierin niet voorzien. Door de sterke groei van het aantal leerlingen en de daarmee toenemende druk op de omringende scholen werd na onderzoek de noodzaak aangetoond. Beide besturen hebben het initiatief genomen om samen deze school te stichten. Daartoe werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen de beide besturen gesloten (sinds januari 2010 zijn zij beide opgegaan in de stichting Keender). Uitgangspunt bij de oprichting van de school was dat er een school met een ander onderwijsconcept zou starten. Anders dan wat er op dat moment in Haaksbergen al was. Na een jaar van voorbereiding was het in de zomer van 2006 dan zover. Basisschool Los Hoes ging van start in augustus 2006 met 33 leerlingen in een tijdelijke voorziening aan de Hondsdraf in de wijk Hassinkbrink. Door de groei is in 2009 de tweede tijdelijke locatie aan de Jeneverbes gestart. In 2010 is deze nogmaals uitgebreid met twee extra lokalen. In januari 2011 zijn wij verhuisd naar onze definitieve locatie aan de Hassinkborgh.