Gymmen in de OB:

Alle kinderen in de OB hebben de mogelijkheid om te gymmen in het speellokaal. Zij kiezen zelf wanneer zij gebruik maken van het aanbod. Alle kinderen zijn verplicht om minimaal 1x in de week te gymmen. De kinderen gymmen in hun ondergoed, maar wel op gymschoenen. Deze blijven op school in de kluisjes. Graag de naam in de schoenen.

 

Gymrooster MB en BB sporthal de Els:

Tijdens deze lessen is het verplicht om sportkleding en sportschoenen te dragen. Na afloop van de les wordt er gedoucht door de kinderen vanaf groep 5. Kinderen van groep 3 t/m 5 gaan met de bus, de kinderen van groep 6 t/m 8 met de fiets.

Gymrooster op woensdag

Groep Vervoer Begin Eind
5a + 5b Bus 08:45 u 09:30 u
4a + 4b Bus 09:30 u 10:15 u
3a + 3b Bus 10:15 u 11:00 u
8a Fiets 10:30 u 11:15 u
6a Fiets 11:15 u 12:00 u
6b Fiets 11:15 u 12:00 u
7a Fiets 13:00 u 13:45 u
7b Fiets 13:00 u 13:45 u
8b Fiets 11:15 u 12:00 u

De kinderen van de groepen 7 en groep 8b fietsen met de leerkracht naar de sporthal en mogen na afloop alleen naar huis fietsen als de ouders dit hebben aangegeven bij de mentor.

Gymrooster op vrijdag

Groep Vervoer Begin Eind
8a Fiets 08:30 u 09:15 u
8b Fiets 08:30 u 09:15 u
3a + 3b Bus 09:00 u 09:45 u
5a + 5b Bus 09:30 u 10:15 u
4a + 4b Bus 10:30 u 11:15 u
7a Fiets 10:30 u 11:15 u
7b Fiets 11:15 u 12:00 u
6a Fiets 11:15 u 12:00 u
6b Fiets 11:15 u 12:00 u

Vanaf de MB en BB zien we een toename in het gebruik van deodorant. Eigenlijk vinden wij dat op een basisschool niet nodig. Kinderen die dit toch willen gebruiken, mogen alleen een deo-roller gebruiken in een plasticverpakking. In het verleden hebben wij geen prettige ervaringen opgedaan met spuitbussen (leegspuiten op elkaar) en glazen verpakkingen (kapot vallen in de sporttas). Elke vrijdagmorgen moeten de kinderen uit de groepen 8 om 8.20 uur bij sporthal De Els zijn. Na de gymles fietsen zij met de leerkracht terug naar school. De groepen 6 fietsen met de leerkracht naar de sporthal. Na afloop van de gym fietsen zij met de leerkracht terug naar school en dan naar huis. Elke vrijdagmorgen moeten de kinderen uit de groepen 8 om 8.20 uur bij sporthal de Els zijn. Na de gymles fietsen zij met de mentor terug naar school. De andere groepen uit de bovenbouw fietsen met de mentor naar de sporthal. Na de gymles fietsen zij met de mentor terug naar school.