Nieuws
Onze school
Bouwen
MAAND ARCHIEF

Zondag 9 april: 10.00 uur Kleuterkerk Palmpasen Bonifatius

Zondag 9 april 2017 is om 10.00 uur in de Bonifatius de Palmpasen viering. Iedereen is welkom! Het zou leuk zijn om met de kinderen thuis van tevoren een Palmpasen tak te maken. Bij binnenkomst van de kerk, mogen de kinderen de Palmpasen stok voorin de kerk plaatsen.

Scouting De Klomp is ook dit jaar weer aanwezig. Zij hebben een mooie grote broodhaan. De viering begint, zoals altijd, met de vertelkoffer. We gaan de verhalen van Palmpasen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag vertellen en uitleggen aan de kinderen. We vragen alle kinderen een houdbaar product mee te nemen voor onze boodschappenmand voor de Voedselbank.

Het Regenboog koor zal de zang verzorgen tijdens de viering. Aan het einde van de viering komt er slagwerk de kerk in! Eerst volgt een rondje door de kerk. Achter de muzikanten volgt dan eerst Scouting De Klomp en daarna alle kerkgangers, om met de Palmpasen takken, in optocht naar het Wiedenbroek te lopen.

In het Wiedenbroek worden we warm welkom geheten en zingen we tot slot een aantal liederen voor de bewoners en hun gasten.

Graag zien we jullie tijdens Palmpasen om 10.00 uur in de Bonifatius!

Hartelijke groet vanuit de werkgroep ‘kleuterkerk’.