Voorbereiding Eerste heilige Communie 2021-2022

Redactie Los HoesGeen categorie

Opgave project ‘Over de drempel’ 2021-2022

 

Voorbereiding Eerste heilige Communie Franciscusparochie

 

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door pastor Frank de Heus. De voorbereiding vindt plaats binnen de parochie. We hopen als vanouds samen te kunnen komen, maar als het nodig is vanwege Corona, dan passen we het programma aan. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project ‘Over de drempel’. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden liefst vóór 16 oktober.

De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven via: https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier

Startavond voor ouders:

  • woensdag 27 oktober, 20.30-22.00 uur, Parochiezaal Bonifatiuskerk, Veldmaterstraat

 

Viering Eerste heilige Communie:

  • zondag 29 mei, Pancratiuskerk aan de Markt, gezinsviering voor communicanten uit Boekelo, Buurse en Haaksbergen.

 

Zoals vanouds hebben we geen eigen werkgroep in de parochie, maar starten we een stuurgroep op, die samen met pastor Frank de Heus het project begeleidt, de communicatie verzorgt en taken onder de ouders verdeelt. U kunt zich hiervoor nu al bij pastor Frank de Heus opgeven.

 

Voor programma en meer informatie: