Nieuws
Onze school
Bouwen
MAAND ARCHIEF

Vacature oudergeleding ondersteuningsplanraad samenwerkingsverband.

Zoals elke school een medezeggenschapsraad kent, heeft het samenwerkingsverband waartoe onze school behoort ook een eigen inspraakorgaan: de ondersteuningsplanraad.

In deze raad ontstaat een vacature. Vacature OPR SWV 23-02 Door op deze link te klikken, vind je hierover meer informatie.

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail