Nieuws
Onze school
Bouwen
MAAND ARCHIEF

Eerste Heilige Communie

Op zondag 26 mei 2019 vinden de vieringen van de Eerste Heilige Communie plaats in de Franciscusparochie. Om 9.30 uur èn om 11.30 uur in de Bonifatiuskerk.

Aan deze vieringen gaat het project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint 6 november met een ouderavond, mits er een stuurgroep van ouders is gevormd. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl .

Aanmelden vóór 12 oktober

Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website, via de pagina van de Eerste Heilige Communie of per mail: . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.

Pastor Paul en Pastor Margot

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail