Nieuws
Onze school
Bouwen
MAAND ARCHIEF

Eerste Heilige Communie 2020

Ook volgend schooljaar zullen we in de Franciscusparochie de Eerste Heilige Communie vieren. Aan deze viering gaat het project ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’ vooraf. De voorbereiding van dit nieuwe project begint met een overleg van de nieuw te vormen stuurgroep op 2 oktober, 15 oktober volgt dan de ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders. Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen. Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.

 

Aanmelden vóór 30 september 2019

Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl via de pagina van de Eerste Heilige Communie of per mail: . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen. U kunt zich nu al opgeven, het kan tot 30 september 2019.

 

Pastor Margot Dijkman

 

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail