Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Schoolinformatie op alfabet

letter A

 Actief burgerschap

 

letter C

  Cito folder

  Cito informatie voor ouders

 

letter D

  Doelen van het onderwijs

 

letter G

 (Beleid Informatievoorziening aan) gescheiden ouders

  Gevonden voorwerpen

 

letter HHoofdluispreventie

Hoofdluis informatie RIVM meest gestelde vragen

           Huiswerkbeleid basisschool Los Hoes

 

letter I

    Identiteit

    Inhoud en organisatie van het onderwijs

           Instromen

 

letter J

 Jeugdzorg GGD

 

 

letter K  Kansrijke Taal

 Klachtenregeling Keender

            Kwaliteitszorg

 

letter L

 Luxeverzuim

 Leerlijnen Kiezen Delen Maken

           Leerlingenzorg

           Letterkaart groep 3

           Letterkaart vanaf groep 4

 

letter MMedia protocol basisschool Los Hoes

Medicijngebruik basisschool Los Hoes protocol

           Medicijngebruik overeenkomst

 

letter O

Ouders en school

 

letter PPedagogisch klimaat

 

letter R

Referentieniveaus

 

letter S

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolondersteuningsprofiel

          Schooltijden

          Schorsing en verwijdering van school protocol

          Schrijfonderwijs

          Sponsoring

 

letter U  Uitgangspunten van de school

 

letter VVeiligheid

Veiligheidsbeleid

          Vertrouwenspersoon

          Vervanging van afwezige leerkrachten

          Verzekeringen

          Vlekkenverwijderadvies

letter Z Zieke kinderen en school

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail