Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Jaarverslag

Het jaarverslag is een goed instrument om naar de direct belanghebbenden (ouders, team, bestuurders, Inspectie) verantwoording af te leggen. In dit jaarverslag van basisschool Los Hoes geven wij weer welke activiteiten zijn ondernomen, wat de resultaten daarvan zijn geweest en welke aandachtspunten dit heeft opgeleverd voor de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2019-2020. Daardoor heeft dit jaarverslag ook een interne functie binnen de beleidsontwikkeling van de school en de Keender organisatie.

Het jaarverslag 2018-2019 bestaat uit 2 delen:
Het jaarverslag van school en het jaarverslag van de MR:

Jaarverslag 2018-2019 BS Los Hoes

Jaarverslag MR 2018-2019

Klik op de linken om de stukken te lezen.