Dit is de Kinderraad van basisschool Los Hoes.

 

In schooljaar 2021-2022 bestaat de Kinderraad uit: Suze Lemmens, Sofie Spijkerman, Lisa Jansen, Steijn Schenk, Merijn Brouwer, Anna Gerritsen, Hugo Evers en Jasmijn Lemmens.

Waarom een Kinderraad?

 • De kinderen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor school.
 • De kinderen tonen leiderschap en nemen verantwoordelijkheid.
 • De kinderen maken kennis met en doen ervaringen op met democratische beginselen.
 • De leerlingen krijgen meer inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap.
 • Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.
 • De kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
 • De kinderen doen ervaringen op met vergaderen.

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De Kinderraad bestaat uit 8 kinderen.
 • Kinderen die zich beschikbaar stellen, krijgen onder schooltijd de gelegenheid om zich voor te bereiden op een presentatie in hun mentorgroep.
 • Per mentorgroep worden er verkiezingen gehouden en zal één leerling de mentorgroep vertegenwoordigen in de Kinderraad. Kinderen maken zelf de keuze of zij zich verkiesbaar stellen.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter. Deze maakt samen met de directeur de agenda, zegt wanneer de vergaderingen zijn, geeft de vergaderpunten aan, geeft tijdens de vergadering beurten en let er op dat er volgens de 7 habits gewerkt wordt.
 • Per schooljaar krijgt de Kinderraad een budget, dat zij in overleg mag besteden.
 • De Kinderraad komt maandelijks bij elkaar op de eerste dinsdag of woensdag van de maand om 9 uur. De vergadering duurt ca. 30 minuten. Zij vergadert in een spreekkamer.
 • Voorafgaand aan de vergadering bespreekt de mentorgroepsvertegenwoordiger in  haar/zijn groep welke bespreekpunten er zijn.
 • Bij elke vergadering is er iemand van de directie aanwezig, bij voorkeur de directeur.
 • De leden van de Kinderraad lichten de besluiten van de Kinderraad toe in hun eigen mentorgroep.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de Kinderraad en zijn herkiesbaar.
 • De directeur notuleert en mailt de notulen naar de Kinderraadsleden en mentoren.
 • In de centrale hal boven hangt een brievenbus hangen waar kinderen hun vragen, problemen in kunnen doen. Binnen de Kinderraad wordt jaarlijks een postbode aangewezen, die voorafgaande aan de vergadering de post uit de brievenbus haalt.

Waarover kan de Kinderraad vergaderen?

 • De brieven uit de brievenbus worden besproken.
 • De Kinderraad neemt bespreekpunten mee vanuit de mentorgroep.
 • Leden van de Kinderraad komen zelf met ideeën.
 • Het (kern)team, MR, OR of directie kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de Kinderraad kunnen meegenomen worden naar de OR, MR, het (kern)team of directie.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Bevindingen over het onderwijsproces.
 • De keuze van het jaarlijkse goede doel.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.
 • En verder wat er ter tafel komt.
 • Wanneer er in mentorgroepen 1 t/m 4 onderwerpen leven, kunnen de mentoren leden van de Kinderraad uitnodigen in hun mentorgroep om het onderwerp toe te lichten en in te laten brengen in de vergadering.