Nieuws
Onze school
Bouwen
MAAND ARCHIEF

Brief aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers,

 

Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden op:

  • zondag 6 juni om 9.30 of 11.30 uur in Pancratiuskerk te Haaksbergen

 

Voorbereiding begint eind november!

We werken met een eigen werkboek ‘Over de drempel’ en beginnen eind november! Kinderen (en ouders) willen we meer bekend maken met de persoon van Jezus en het liturgisch jaar als inspiratiebron voor ons eigen leven. Ouders, kinderen en pastores trekken samen op.  We rekenen op enthousiasme en inzet van eenieder. Scholen kunnen meedoen middels een parallel project, dat geschikt is voor katholieke en niet-katholieke kinderen in groep 4. Meer informatie vindt u op https://www.franciscusparochie.nl/index.php/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-heilige-communie .

 

Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst voor de kinderen

De Startavond voor ouders vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur in de Pancratiuskerk. Van elke deelnemer wordt daar een ouder verwacht. De eerste bijeenkomst voor ouders en kinderen samen vindt plaats op zaterdag 21 november om 15.15 of 16.15 uur in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55. Vanwege de Coronapandemie gaan we werken met kleinere groepen in soms grotere ruimten.

 

Opgave via onze website vóór 19 oktober

U kunt uw kind tot 19 oktober opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website (contact): https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier .

 

Oprichting stuurgroep

Ik zoek drie tot vier ouders die samen met mij zorgen voor een goede organisatie en communicatie, én de taken onder de ouders verdelen. Geeft u daarvoor z.s.m. rechtstreeks bij mij op.

 

Met vriendelijke groet,

pastor Frank de Heus, 06 300 988 33,

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail