Nieuws
Onze school
Bouwen

MAAND ARCHIEF

Martine Keemers

Nieuwsbrief 18 september 2020

De nieuwsbrief van deze week: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 18-09-2020

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op kinderopvang_BOinK_AJN_030920.pdf

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op school – BOinK_AJN_030920.pdf

Brief aanmelding Eerste Communie

Beste ouders/verzorgers,

 

Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden op:

  • zondag 6 juni om 9.30 of 11.30 uur in Pancratiuskerk te Haaksbergen

 

Voorbereiding begint eind november!

We werken met een eigen werkboek ‘Over de drempel’ en beginnen eind november! Kinderen (en ouders) willen we meer bekend maken met de persoon van Jezus en het liturgisch jaar als inspiratiebron voor ons eigen leven. Ouders, kinderen en pastores trekken samen op.  We rekenen op enthousiasme en inzet van eenieder. Scholen kunnen meedoen middels een parallel project, dat geschikt is voor katholieke en niet-katholieke kinderen in groep 4. Meer informatie vindt u op https://www.franciscusparochie.nl/index.php/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-heilige-communie .

 

Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst voor de kinderen

De Startavond voor ouders vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur in de Pancratiuskerk. Van elke deelnemer wordt daar een ouder verwacht. De eerste bijeenkomst voor ouders en kinderen samen vindt plaats op zaterdag 21 november om 15.15 of 16.15 uur in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55. Vanwege de Coronapandemie gaan we werken met kleinere groepen in soms grotere ruimten.

 

Opgave via onze website vóór 19 oktober

U kunt uw kind tot 19 oktober opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website (contact): https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier .

 

Oprichting stuurgroep

Ik zoek drie tot vier ouders die samen met mij zorgen voor een goede organisatie en communicatie, én de taken onder de ouders verdelen. Geeft u daarvoor z.s.m. rechtstreeks bij mij op.

 

Met vriendelijke groet,

pastor Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Instrumentenparade bij Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen

Op zondagmiddag 27 september organiseert Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen een ‘Instrumentenparade’. De muziekdocenten laten deze middag samen met leerlingen in groepjes van zich horen. De parade wordt uitgevoerd in ‘estafettevorm’, zodat het mogelijk is iedereen een goede indruk te geven van het lesaanbod in 20-21. Je bent van harte welkom, maar voor een goede naleving van de RIVM-richtlijnen is aanmelding verplicht. Aanmelden kan door een berichtje te sturen aan info@stichtingmoh.nl . Na aanmelding volgt de aanvullende informatie over het programma. Tijdens de instrumenten parade is het mogelijk je in te schrijven voor één of meerdere gratis proeflessen bij de verschillende muziekdocenten.

Het lesaanbod is gevarieerd, er kan op een breed scala aan muziekinstrumenten les worden genomen. Naast instrumentale lessen is zangles mogelijk en wordt veel aandacht besteed aan het samenspelen, omdat dat leuk en belangrijk is voor de muzikale en complete ontwikkeling. Zo zijn er orkestjes, strijkensembles voor beginners en gevorderden, bandlessen, blokfluitgroepjes en voor de allerkleinsten is er Muziek op schoot.

Meer informatie op de website http://www.stichtingmoh.nl of op Facebook: https://www.facebook.com/events/2786042144951026/

St. Muziekonderwijs Haaksbergen en de gemeente Haaksbergen vinden het belangrijk dat kinderen muziekles kunnen volgen, omdat het leuk is én goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel wil dat alle kinderen mee kunnen doen en betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles. Meedoen= meer kansen! Kijk op: https://www.noaberpoort.nl of https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/

Nieuwsbrief 11 september 2020

In de nieuwsbrief van deze week o.a. informatie over informatiefilmpjes, de Kinderraad en de start van de bouwwerkzaamheden aan de Hassinkborgh: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 11-09-2020

Nieuwsbrief 4 september 2020

In de nieuwsbrief van deze week stelt de LIO-stagiare van de onderbouw zich voor en vind je tips om de leesontwikkeling bij je kind te stimuleren: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 04-09-2020

Woensdagmiddagfilms in filmhuis De Kappen

Klik hier om de flyer met het aanbod voor de woensdagmiddagfilms te bekijken: September familiefilms

tikTop typecursus

Voor informatie over de online typecursus van tikTop.nl klik hier: Informatie over tikTop.nl

Nieuwsbrief 28-08-2020

Deze week in de nieuwsbrief o.a. informatie over de ervaringen in de eerste schoolweek en aanpassingen van de inloop ‘s ochtends: Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 28-08-2020

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf (1)

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf (002)

Schoolgids 2020-2021

Op deze site is op de pagina Schoolgids de schoolgids 2020-2021 geplaatst.

Opgave Vormsel en Eerste Heilige Communie

Opgave Vormselvoorbereiding en Eerste heilige Communie

U kunt tot 6 september uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op het Vormsel via de website van de Jacobusparochie te Enschede. Dit jaar zal het programma alleen in Enschede worden aangeboden, maar kinderen van groep 8 of hoger uit andere parochies zijn ook welkom om mee te doen. De Startavond voor vormelingen én hun ouders vindt plaats op maandag 21 september van 18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Sint Jan aan de Haakbergerweg 253 te Enschede.

We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, hun kinderen liefst vóór 19 oktober op te geven via de website van hun eigen parochie. U vindt alle informatie incluis de planning op de website van uw eigen parochie. De Startavonden voor ouders vinden plaats vanaf eind oktober. De eerste ouder-kind-bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag 21 november.