Nieuws
Onze school
Bouwen

Nieuwsbrief 14 juli 2017

Klik hier om de  Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 14-07-2017  te lezen. Fijne vakantie!

Nieuwsbrief 7 juli 2017

In de nieuwsbrief van deze week informatie over de personele bezetting in het komende schooljaar; parkeerproblemen; de Los Hoesshow Open Air en de gang van zaken in de laatste schoolweek.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Proeflessen tennis TCH

Tijdens de sportdagen voor de groepen 7 en 8 hebben de kinderen ook getennist. Tennisvereniging TCH biedt nu de mogelijkheid voor kinderen die enthousiast zijn geworden, om een aantal proeflessen te komen doen. In deze flyer lees je hierover meer.

Vacature oudergeleding ondersteuningsplanraad samenwerkingsverband.

Zoals elke school een medezeggenschapsraad kent, heeft het samenwerkingsverband waartoe onze school behoort ook een eigen inspraakorgaan: de ondersteuningsplanraad.

In deze raad ontstaat een vacature. Vacature OPR SWV 23-02 Door op deze link te klikken, vind je hierover meer informatie.

Leestips van de bibliotheek

In deze Nieuwsbrief bibliotheek worden diverse leestips voor de komende zomer gegeven.

Zwemvierdaagse

Van 26 tot 30 juni organiseert ZV Scholtenhagen in samenwerking met Recreatiebad De Wilder de Zwemvierdaagse 2017.

Via onderstaande link kun je je gemakkelijk online inschrijven.

Online opgave zwemvierdaagse

Nieuwsbrief 9 juni 2017

In de nieuwsbrief van deze week o.a. informatie over de avondvierdaagse, de schoolsportdagen voor groep 7 en 8 en de stakingsactie in het onderwijs.

Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 09-06-2017

 

Woensdagmiddagactiviteiten juni Kulturhus

flyer woensdagmid juni 2017

Nieuwsbrief 2 juni 2017

In de nieuwsbrief van vandaag o.a. een bericht van de GMR en een oproep voor meer hulpouders bij de Avondvierdaagse. Nieuwsbrief basisschool Los Hoes 02-06-2017

Open dag Stichting MOH

Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen – aankondiging Open Dag op 11 juni 2017

CONTACT

Basisschool Los Hoes
Hassinkborgh 16
7483 CT Haaksbergen
Tel: 053 - 574 38 22
Verstuur mail